Our impact (1).png

Read our 2022 Impact Report

In 2022, our dedicated team of volunteers helped to support our local communities across Wales. We continued to work with our partners across NHS Wales, providing unscheduled care support, falls assistance, community first response schemes, and event cover, whilst teaching lifesaving skills. We are immensely proud of what our people have achieved.

We wouldn’t be here today without our amazing supporters and volunteers. You too can make a difference by helping us to achieve our mission to save lives and enhance the health and wellbeing of the communities in Wales.

Read our 2022 Impact in English

Yn 2022, helpodd ein tîm o wirfoddolwyr ymroddedig  gefnogi ein cymunedau lleol ledled Cymru. Fe wnaethom barhau i weithio gyda’n partneriaid ar draws GIG Cymru, gan ddarparu cymorth gofal heb ei drefnu, cymorth cwympiadau, cynlluniau ymateb yn gyntaf yn y gymuned, a gwasanaeth cyflenwi digwyddiadau, tra’n addysgu sgiliau achub bywyd. Rydym yn hynod falch o'r hyn y mae ein pobl wedi'i gyflawni.

Fydden ni ddim yma heddiw heb ein cefnogwyr a’n gwirfoddolwyr anhygoel. Gallwch chithau hefyd wneud gwahaniaeth drwy helpu ni i gyflawni ein cenhadaeth i achub bywydau a gwella iechyd a lles cymunedau Cymru.

Read our 2022 Impact in Welsh

Read our Impact Report in English or in Welsh (2021)

Darllen ein hadroddiad effaith yn Saesneg neu yn Gymraeg (2021)

 

Looking for other ways to get involved?

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.

Donate Volunteer